Om foreningen

Gymnastik i Otterup er en gammel tradition og startede med at være en del af Otterup Bold- og Idrætsklub, som i 2013 kunne fejre sit 100 års jbilæum.

Gymnastikken valgte i 2009 at starte for sig selv under navnet Otterup Gymnasterne for at få endnu mere forkus på gymnastik. Dette skete samtidigt med tiltrædelse af den nye forkvinde Anne Nygaard og blev startskuddet til nytænkning og forandring.

Siden gymnastikken blev selvstændig, har der været fuld fart på. Som første led i processen skulle foreningen godkendes som medlem ved DGI. Da bestyrelsen stod over for mange nye og spændende udfordringer, valgte de at tage kontakt til en rådgiver fra DGI for at komme godt fra start. Denne beslutning kom til at betyde, at Otterup Gymnasterne blev involveret i pilotprojektet "Kvalitet i foreningen" fra DGI.

Projektet betød, at hele foreningen - medlemmer, instruktører, hjælpetrænere og bestyrelse - i fællesskab fik mulighed for at få indflydelse på og være med til at skabe en forening, man har lyst at deltage i. Kort fortalt fik vi lov at drømme, vende op og ned på alle ting, tage det gode med videre og skubbe det mindre gode til side. 

Otterup Gymnasterne har siden starten i 2009 udviklet sig år for år og medlemstallet er ligeså steget, og helt naturligt blev foreningen en del af "projekt ny hal". Pladsen i salen på Nordvest Skolen blev efterhånden for trang, og ønsket om at kunne tilbyde medlemmerne tidssvarende faciliteter gjorde det nemt at træffe beslutningen om at flytte adressen til Otterup Idrætscenter i september 2018.

Nu kan medlemmerne glæde sig over mere plads, springcenter og et klublokale som skal danne rammen om Otterup Gymnasternes nye fremtid. En fremtid hvor sammenhold, motivation og rummelighed vægtes højt.  

Otterup Gymnasterne ønsker at være med i front når det drejer sig om gymnastik og sjov motion.
Vi er altid åbne for nye tiltag - i Otterup Gymnasterne er der plads til alle!

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af den valgte forkvinde/mand, en kasserer og de ved generalforsamlingen indvalgte medlemmer. Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver er den daglige ledelse af foreningen, dette inkluderer kontakt til instruktørerne, holdende og medlemmerne.

Hovedbestyrelsen i Otterup Gymnasterne består af 10 medlemmer, heraf 3 suppleanter.
Skulle du have lyst til at give en hånd med i foreningsarbejdet, enten som medlem i hovedbestyrelsen eller i en af vores arbejdsgrupper, er du altid velkommen til at kontakte os på otterupgymnasterne@gmail.com.

Den aktuelle bestyrelse finder du her.

Træningsfaciliteter

Otterup Gymnasterne holder til i Otterup Idrætscenter, hvor vi både gør brug af den nye hal med springcenter og de gamle motionslokaler, der er blevet renoveret til lækre nye holdundervisningslokaler. 

Desuden er det også i Otterup Idrætscenter, hvor vi har vores klublokale, som bestyrelsen, instruktørerne og vores medlemmer anvender til møder, ekstratræninger med overnatning og hyggeligt samvær. 

Vores sponsorer